30 mai 2012

Vin patisipe nan Art Postal

Kisa: se reyalize 2 kat postal sou koze sa a : Pote-kole. Mete tenm sou yo, make adrès kote w ap voye yo a, epi pote yo lapòs.
Dènye kat nou va resevwa yo ap espose, an menm tan, nan MIR an Frans epi nan TRANCA, Arjantin. Soti 14, rive 25 novanm 2012, pandan Semenn Solidarite Entènasyonal la. a.

Nou pa bay lide k ap sot nan tèt nou okenn baryè sou jan nou vle fè yo parèt, nou lib chwazi ki sayz nou vle, epi tou ak kisa n ap sèvi (kolaj, penti, pliyaj, ekriti kaligraf, bwodri, tout kalite materyo kouwè kòs pyebwa, twal...)

Les destinataires:

Helena Gath Art Postal 2012
Maison Internationale de Rennes
7 Quai Chateaubriand
35000 Rennes
France

et

Corral de Piedra
El Aromo y el Fresno
Cura Malal (7548)
Prov. de Buenos Aires
ArgentinaCréole Haïtien

Aucun commentaire: